HÜMÂ

HÜMÂ

HÜMÂ (Fars. humāy > humā) Kafdağı’nda ve dâimi karlar bölgesinde yaşadığı kabul edilen, boz renkli, kanatları zümrüt yeşili, gölgesinin bir kimsenin üzerine düşmesi o kimsenin başına devlet kuşu konacağına alâmet sayılan, çok büyük, yırtıcı, efsânevî kuş: Devlet erdi andan bana hâcet değil hümâ kuşu (). Ol şeh-i hüsnün gözü üzre bakanlar kaşına / Sâye-i perr-i hümâ düşmüş sanırlar başına (Bâkî’den). Her kim ki arar bûy-ı vefâ tab’-ı beşerde / Benzer ona kim devlet umar zıll-i hümâdan (Ziyâ Paşa). Tebrîz’e uçtu feth-i celîlin hümâları / Bir böyle han görmedi Ã?ran semâları (Yahya Kemal Beyatlı).

Hümâ-yı lâmekân: “Mekânsız olan hümâ” Allah.

Hümâ-pâye: birl. sıf. (Fars. pâye “rütbe, derece” ile) Derecesi çok yüksek olan.

Hümâ-pervaz: birl. sıf. (Fars. pervāz “uçan” ile) Yükseklerde uçan.

Hümâ-sâye:birl. sıf. (Fars. sāye “gölge” ile) Hümâ gibi gölgesi âleme uğur ve zenginlik veren, lutuf ve iyilikleri her yanı kaplamış olan (kimse): Âsuman-pâye hümâ-sâye adîmü’l-emsâl (Nâilî).

Kalıcı bağlantı

Related Posts

4 Responses to HÜMÂ
 • Semazem

  “Hüma kuşu yükseklerden seslenir
  Yar koynunda bir çift suna beslenir
  Sen ağlama kirpiklerin ıslanır
  Ben ağlam ki belki gönül uslanır”

  Erzurum Yöresi – Uzun Hava

 • Semazem

  “Gökte uçan hüma kuşu
  Ne bilir dalın kıymatın
  Gargayı kondrurman dala
  Ne bilir gülün kıymatın”

  Kahramanmaraş Yöresi

 • hürrem

  merhaba yeni üye oldum, ama siteyi de biliyordum. Çok beğeniyorum, ellerinize sağlık. ” Hüma ” ismini görünce dayanamadım 1-2 satır yazmak istedim . Kızkardeşimin adı ve evlenip Londraya yerleşti. Tabbiiiii ki, çok özlüyorum.
  Canım benim…..:-(

 • yasin

  siteniz çok güzel
  ayrıca hüma kızımın ismi.onu çok seviyyorum

Yorum yapın

YORUMU GÖNDER