MAHYA

MAHYA

MAHYA – MAHYE i. (Fars. māh “ay”dan nispet eki -iyye ile māhiyye > māhye > mahye >mahya) [Türkçe’de türetilmiştir] Ramazan, bayram ve kandil gecelerinde câmilerde, iki minâre arasınsa gerilen ipler üzerine elektrik ampulleriyle (eskiden yağ kandilleriyle) yazılan yazı veya çizilen şekil: Bir ramazan mahyası gibi ışıktan yazılmış müjdeler okurdum (). Öksüzün altın bahtı yıldızdan mahyalarda ().

Mahya Kurmak: Minareler arasına mahya germek.

Kalıcı bağlantı

Related Posts

Yorum yapın

YORUMU GÖNDER