KEMENÇE

KEMENÇE

KEMENÇE i. (Fars. kemān ve küçültme eki -çe ile kemān-çe‘den)

1. Dize dayanarak çalınan üç telli, küçük yaylı çalgı: Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca’da / Baharda bir gece tambûru dinle Çamlıca’da
2. Türk halk mûsikîsinde kullanılan, dikdörtgen şeklinde uzunca bir kutuya benzer, göğsünün iki yanında delik bulunan üç telli ve bu teller üzerine parmakla basılarak çalınan yaylı çalgı: Sonra tek heceli bir kemençe sesi ve bir Karadeniz türküsü…

KEMENÇECİ i. Kemençe çalan sanatkâr.

Kalıcı bağlantı

Related Posts

Yorum yapın

YORUMU GÖNDER