VAK'ANÜVİS

VAK'ANÜVİS

VAK’ANÜVİS i. (Ar. vak’a ve Fars. nuvis “yazan” ile vak’a-nuvis) Osmanlı Devleti’nde zamânın olaylarını kaydetmekle görevli resmî devlet târihçisi, vakāyinüvis: Resmî olarak ilk vak’anüvis Halepl Mustafa Naîmâ Efendi olup meşhur târihini Sadrâzam Amcazâde Hüseyin Paşa’nın emriyle yazmıştır (İsmâil H. Uzunçarşılı’dan). Bu istîlânın nasıl bir fâcia olduğunu yine Avrupa vak’anüvisleri ve o zamandan beri târihçileri iyi yazdıkları için bir kelime ilâve etmeye lüzum yoktur (Yahyâ Kemal). “Tezâkir-i Cevdet” ise bir vak’anüvisten çok şuurlu bir devlet adamının eseridir (Ümit Meriç).

VAK’ANÜVİSLİK i. 1. Vak’anüvis olma durumu. 2. Vak’anüvis olan kimsenin yaptığı iş.

Kalıcı bağlantı

Related Posts

Yorum yapın

YORUMU GÖNDER