Diş Kirası

Diş Kirası

DİŞ KİRÂSI Eski ramazanlarda saray ve konaklarda yapılan iftarlardan sonra misafirlere verilen hediye veya para [‘İftarımıza geldiniz, dişleriniz aşındı, teşekkür ediyoruz’ anlamına gelen zarif eski bir Türk adetidir.]

Verdiğin bûseler la’l-i lebinden
İftâr-ı vaslının diş kirâsıdır
().

İftâra gelen fukarâya ise hâline münâsip bir miktar para diş kirâsı olarak verilirdi ().

Ve şehrin varlıklık âilelerinin sergiye olan bu alâkaları, bayram veya iftarlarda verecekleri hediyeleri, ve diş kirâlarını tedârik etmeye müsâit bir panayır yerine benzemesindendi ().

Kalıcı bağlantı

Related Posts

2 Responses to Diş Kirası
  • elif

    Bende iki sene önce öğrendim diş kirası adetini. İftara gelecek olan misafirlerim hanımlardı, kendi çapımda hediyeler hazırladım. Fakat gelen misafirlerden biri içeri girerken elindeki hediye paketini uzatıp diş kirası deyince yanlış bildiğimi düşünüp hediyeleri veremedim. Sonra araştırınca misafirimin yanlış bildiğini anladım ama hediyeleri veremediğime de üzüldüm. Hayırlı kandiller, hayırlı bayramlar…..

  • Cansu K.

    Misafirlerin dişinin yorulması gibi nazik bir sebep göstererek diş kirasını hibe eden bir ceddin torunlarıyız.Ne kadar da değişmişiz.Hem fikir hem uygulamalar gösteriyor ki biz biz olmaktan ya çıktık ya da çıkmak üzereyiz.

Yorum yapın

YORUMU GÖNDER