CEMRE

CEMRE

CEMRE i (Ar. cemre “ateş halindeki kömür, kor”dan)

  1. Å?ubat sonu ve mart başında birer hafta ara ile havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklığın yükselmesine sebep olduğu kabul edilen ısıtıcı kuvvet: Cemreler düşer, mevsim tâze bahâra erişir (). Cemrelere halk arasında “üç kevâkip-zâdeler” denir. Å?u tekerleme de cemreler hakkındadır: “Üç kevâkip-zâdeler biri mâildir havâya, biri âb-ı şifâya, biri yüz sürer hâk-i pâye (Ekrem Hakkı Ayverdi).
  2. Hac sırasında hacıların Mînâ’da şeytan taşlamaları.
  3. Bu maksatla atılan çakıl taşı.
  4. Çok iltihaplı bir çıban, kara kabarcık.

Cemre-i sâlis: Toprağa düşen üçüncü cemre.
Cemre-i sânî: Suya düşen ikinci cemre.
Cemre-i ûlâ: Havaya düşen birinci cemre.

Kalıcı bağlantı

Related Posts

One Response to CEMRE
  • Ergun Erez

    Lügatttan vermiş olduğunz örnekler için çok teşekkür ederiz var olunuz

Yorum yapın

YORUMU GÖNDER