DİYET

DİYET

DİYET i (Ar. diyet)

  1. Birini öldüren veya yaralayandan alınıp ölenin mîrasçılarına veya yaralanan kişiye verilen para yâhut mal, kan parası, kan akçesi: Kolunun diyetini verecek on parası yoktu (). İkide bir çölde aşîret kavgaları, kanlı vak’alar oluyor, diyet işleri çıkıyor, mutasarrıf ara bulmaya, fikir yatıştırmaya gidiyordu ().
  2. teşmil. Bir şeyin karşılığı olarak ödenmek zorunda kalınan şey: Bir defa olsun bu gelip geçme diyeti olarak kendisine tıraş olurlar ().

DİYET i (Fr. diéte < Yun.) Perhiz. DİYET i (Fr. diéte < Lat.) Bâzı devletlerde genel meselelerin görüşülüp tartışıldığı meclis [Bilhassa Germen İmparatorluğu'nu meydana getiren devletlerin özel parlementoları için kullanılmıştır]. DİYETETİK sıf. (Fr. diététique)

  1. Diyetle ilgili
  2. i.tıp. Yiyeceklerin besin değerlerini inceleyen ve hastaların yemek rejimini düzenleyen sağlık bilim dalı.

DİYETİSYEN i (Fr. diéticien) Diyet uzmanı.

Kalıcı bağlantı

Related Posts

One Response to DİYET
Yorum yapın

YORUMU GÖNDER